ÚVOD

AKTUALITY

KABEL

BEZDRÁT

TECHNOLOGIE

CENÍK

FIRMA

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

Páteřní propoje naší sítě jsou stavěny z metalické nebo optické kabeláže, na bezdrátové páteřní spoje používáme pojítka v pásmu 80GHz, 24GHz, 17GHz, 11GHz, 10GHz a spoje v pásmu 5GHz používající technologii Ubiqity Networks.Oznámení o používaných rozhraních telekomunikační sítě je k dispozici zde.